2013 – maamaksu vabastus, kellele?

IRLi üks programmiline lubadus 2011 aastal toimunud valimistel oli maamaksu kaotamine.

Tundsin huvi, kas ma pean alates 2013 oma Tallinna tänaval asuvalt kinnistult tasuma maamaksu. Teadsin, et Tallinnas Savisaare poolt 2012 aastal kohaldatud maamaksuvabastus oli pigem maamaksu tõstmine.

Lugedes 01.01.2013 jõustuvat maamaksuseadust, leidsin, et maamaksu tasumisest vabastatakse :

  1.  maa omanik või teatud juhtudel maa kasutaja.
  2. ühelt hoonestatud elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuselt.
  3. maksuvabastus kehtib linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal.
  4. kuni 0,15 ha /1500m2/ ning
  5. mujal kuni 2,0 ha ulatuses,
  6. kui maaüksusel asuvas hoones on eelnimetatud isiku rahvastikuregistri järgne püsiv elukoht.

Seega et saada alates 2013 maamaksuvabastust pead elama linnas, kuni 1500 ruutmeetrisel krundil ja see peab olema sinu elukoht rahvastikuregistri järgi. 

IRL mind maamaksust ei vabastanud, kahjuks.

Jaga seda lehte oma sõpradega Facebookis!

Aivo Prüssel

Anti Nõmm

Auris Rätsep

Heli Koit

Indrek Naur

Jaanus Marrandi

Jaanus Polli

Jan-Roland Raukas

Kersti Linnukütt

Lauri Beekmann

Piret Lai

Sille Varul

Sulo Särkinen

Toomas Marrandi

Toomas Šadeiko

Türi Grillitrio

Veiko Valang

Vello Ohu

Viivika Lepp

Lugeja kirjutab

Ajaveebi toimetus